Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver om formering hos virvelløse dyr

Gjennom disse refleksjonsoppgavene kan du se nærmere på formeringen hos virvelløse dyr som nesledyr, flatormer, leddormer og insekter.
Foto av mange anemoner som er festet til en stein
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Anemoner sitter fast på bunnen, oftest på steiner eller bryggestolper. De kan ikke bevege seg. Hvordan kan de likevel spre seg langs hele norskekysten og raskt kolonisere for eksempel stolpene på ei ny brygge?

 2. Anemonen hesteaktinie føder levende unger (den er ). Hvilke fordeler og ulemper tror du dette gir?

 3. Fordi sjøstjerner er rovdyr som kan spise store mengder muslinger, er de uønsket av de som driver oppdrett av for eksempel østers. En metode har vært å klippe sjøstjernene i to, for så å kaste dem ut i sjøen igjen. Hvor god tror du denne metoden er hvis hensikten er å redusere antall sjøstjerner?

 4. Søk på internett, og finn informasjon om lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

  • Hvor i Norge kan vi finne denne parasitten?

  • Parasitter gjør skade på andre organismer. Finn ut om det er områder i Norge der lakseparasitten har gjort stor skade.

  • Hvilke metoder bruker vi i Norge for å bekjempe denne parasitten?

 5. Hvilke strategier for formering har bendelormen utviklet for å kunne leve som parasitt i tarmen hos oss mennesker?
 6. Mange flatormer kan regenerere (nydanne) kroppsdeler.

  1. Finn eksempler på andre dyregrupper som også kan gjøre dette.

  2. Hvorfor kan ikke pattedyr eller fugler regenerere kroppsdeler, tror du?

 7. Mange av de tropiske flimmerormene har flotte farger. Hvilken nytte kan de ha av dette?

 8. På hvilken måte kan vi si at formeringen hos meitemarken er tilpasset til et liv på land?

 9. Meitemarkene ligger i hver sin retning under paringen. Hva tror du kan være årsaken til dette?

 10. Det finnes en rekke ulike formeringsstrategier blant insektene. Noen arter er det vi kaller sosiale, og lever i kompliserte samfunn.

  1. Hvorfor tror du at det har utviklet seg slike samfunn hos enkelte arter?

  2. Hvilke formeringsfordeler kan slike grupper gi?

 11. Kan du finne eksempler på ukjønnet formering hos insekter?
CC BY-SASkrevet av Alf Jacob Nilsen.
Sist faglig oppdatert 15.02.2022

Læringsressurser

Formering hos dyr