Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Formering hos dyr – e-forelesning

Dyr er en veldig variert gruppe organismer, og det er naturlig at det er stor variasjon i hvordan de formerer seg. Her får du en oversikt over hvordan kjønnet og ukjønnet formering hos dyr skjer, fra de enkleste encellede organismer til pattedyr.

Sist faglig oppdatert 21.01.2022
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Formering hos dyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale