Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver om formering hos pattedyr

Gjennom disse oppgavene får du muligheten til å se nærmere på formering hos pattedyr, blant annet fosterutvikling og formeringsatferd.

Foto av australsk maurpiggsvin

Australsk maurpiggsvin er et av få pattedyr som legger egg.

Oppgaver

  1. På hvilken måte kan vi si at de mest primitive pattedyrene har store likhetstrekk med krypdyr og fugler?

  2. Morkake er det organet som gjør at pattedyr kan ha lange indre svangerskap. Det gir velutviklede, levendefødte unger. På hvilken måte gjør morkaken dette mulig?

  3. Pungdyr mangler morkake eller har en ufullkommen morkake. Hvordan påvirker dette fosterutviklingen og yngelpleien hos disse dyrene?
  4. Formering hos pattedyr er ikke direkte knyttet til vann. Likevel er pattedyrene avhengige av fuktighet under befruktning og fosterutvikling. Hvordan har pattedyrene løst dette?

  5. I områder med årstidsvariasjoner fødes de fleste ungene om våren. Hvorfor er det slik, tror du?

  6. Flere pattedyrarter i nordlige strøk har det som kalles "forsinket innplanting". Det innebærer at utviklingen av fosteret stopper opp bare noen dager etter befruktningen. Senere fortsetter utviklingen som normalt. Dette gjelder blant annet rådyr, grevling og bjørn. Hva tror du kan være hensikten med en slik tilpasning?
  7. Beveren lever i familiegrupper, men når ungene er i toårsalderen, forlater de familien. Hvorfor tror du de drar i stedet for å bli i gruppa?
  8. Hos løver er løvinnene ofte sammen når ungene suger melk. Hvilke fordeler kan denne atferden ha?

  9. Hos mange pattedyr, blant annet hos hjortedyr, er det kroppslige forskjeller mellom hanner og hunner. Hva tror du det kan skyldes?

  10. Menneskefosteret bader i fostervann. Hvordan kan det da puste uten å drukne?

Sist faglig oppdatert 15.02.2022
Skrevet av Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Formering hos dyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale