Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver om prinsipper for formering

Gjennom disse refleksjonsoppgavene får du muligheten til å se nærmere på prinsippene for formering hos dyr.

To avlange celler ligger helt inntil hverandre. Foto.

Tøffeldyr (Paramecium) kan formere seg ukjønnet ved at ett individ deler seg og blir til to individer.

Oppgaver

 1. Forklar hvorfor formering er helt sentralt i evolusjon.

 2. Hva tror du er fordelen med produksjon av ulike kjønnsceller hvor den ene (eggcella) er stor og ubevegelig, mens den andre (sædcella) er liten og bevegelig?

 3. Hvilken type befruktning har insekter? Forklar hvordan dette er en tilpasning til miljøforhold.

Øyenstikkere i paringshjul. Foto.

Øyenstikkere som parer seg

 1. Hvilke fordeler kan ukjønnet formering ha? Er det i bestemte miljøer, hos spesielle arter eller i enkelte situasjoner at ukjønnet formering er fordelaktig?

 2. Hvilke forutsetninger må være til stede for at det skal lønne seg å få et lite antall avkom som foreldrene investerer mye i, sammenliknet med å få et stort antall avkom som klarer seg selv helt fra de blir født? Bruk eksempler på ulike typer organismer, ulike miljøer og livssituasjoner.
 3. Hvordan kan det ha seg at kjønnet formering regnes som en fordel sammenliknet med ukjønnet formering? Ved kjønnet formering er det tross alt bare halvparten av individene som kan bære fram avkom, og to ulike celler må smelte sammen for å lage ei tredje.

Fiskelarve. Foto.

Plommesekk hos nyklekket fiskelarve

 1. En plommesekk er et vedheng som inneholder næring til fosteret. Vi finner det hos virveldyr som pattedyr, fugler, fisker og reptiler. Hos pattedyrfostre er plommesekken liten, mens eggene til fugler og reptiler har store plommesekker. Hvorfor er det slik, tror du?

 2. I en innsjø endrer temperatur og pH seg på grunn av klimaendringer og forurensning. Det finnes mange forskjellige organismer med ulike formeringsmetoder i innsjøen:

Planter under vann. Foto.
 • frosker som formerer seg kjønnet

 • vannlopper som formerer seg ved jomfrufødsel

 • hydraer som bruker knoppskyting

 • svamper som formerer seg ved fragmentering

  Hvilken av disse organismene vil ha størst sjanse for å overleve endringene i innsjøen? Forklar.

 1. Sammenlikn utviklingen av spesialiserte kjønnsorganer hos insekter, fugler og pattedyr.

  1. Hvilke fordeler og ulemper mener du at de ulike kjønnsorganene har?

  2. Hvilke tilpasninger representerer de ulike typene kjønnsorganer?

 2. Noen organismer kan ha to kjønn. I hvilke situasjoner kan dette være fordelaktig?

 3. Organismer som lever i vann, har som regel ytre befruktning, mens dyr som lever på land, gjerne har indre befruktning. Hvorfor tror du det er slik?

 4. Hvorfor er fuktighet en viktig forutsetning for fosterutviklingen? Hvordan har dyr som lever på land, tilpasset seg dette?

 5. Hver art har sin nisje i naturen, og artene konkurrerer med hverandre hele tida. Hvilke spesialtilpasninger mener du vil gi en konkurransefordel når gråspurver skal konkurrere om en make?

Kilde

Clark, M. A. et al. (2018, 18. mars). Critical Thinking Questions. I Biology 2e. OpenStax. Hentet 2. juni 2022 fra https://openstax.org/books/biology-2e/pages/43-critical-thinking-questions

Sist faglig oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Alf Jacob Nilsen, Thomas Bedin og Camilla Øvstebø

Læringsressurser

Formering hos dyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale