Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver om formering hos virveldyr

Gjennom disse refleksjonsoppgavene kan du lære mer om formeringen hos ulike virveldyr, for eksempel fisk, amfibier, krypdyr og fugler. Oppgavene omfatter ikke pattedyr.

Foto av egg med ulike farger og mønstre

Fisk

 1. En guppy (en type akvariefisk) føder levende unger, mens en torsk i Barentshavet legger tusenvis av egg som befruktes i de frie vannmassene.

  1. Hvilke fordeler og ulemper har de to måtene å få avkom på for artens overlevelse?

  2. Hvilke fordeler og ulemper har guppyene av å føde levende unger og av at de får sædceller nok til flere svangerskap ved én enkelt paring?
 2. Foto av klovnefisk blant anemoner

  Klovnefisk som gjemmer seg blant anemoner

  Klovnefisker kalles også "anemonefisker", fordi de lever hele livet blant tentaklene til anemoner på korallrev. Hvilke fordeler har klovnefiskene av dette, tror du?
 3. Tangsnella er en nålefisk som lever i våre farvann, og som har et komplisert og forunderlig formeringsmønster. Tropiske slektninger er sjøhestene. Finn ut hvordan tangsneller og sjøhester formerer seg, og finn likheter og forskjeller.
 4. Sild er en stimfisk og en av våre aller viktigste matfisker. Tidlig om våren kommer silda inn til kysten for å gyte. Finn ut hvilke miljøfaktorer som styrer gytingen, og hvorfor silda oftest gyter i grunne bukter med sandbunn.
 5. Blåstål er en fiskeart som endrer farge når den skal formere seg.

  1. Hvorfor tror du blåstålen utvikler spesielt sterke farger under paringsleken?

  2. Kjenner du til andre organismer som har tilsvarende fargeforandringer når de skal formere seg? Forklar eksemplene dine, eller søk på internett for å se om du finner noen eksempler.

Amfibier

 1. Filmen viser rumpetroll fra padde. Hvordan kan du vite at disse rumpetrollene er i ferd med å gjennomgå metamorfose?
 1. Tidlig om våren søker store mengder padder til ferskvann for å formere seg. Dette skjer vanligvis ved kysten av Sør-Norge i første halvdel av april. Hvilke fordeler og ulemper tror du at denne masseformeringen i en kort periode gir?
 2. Hvilke fordeler har padder og frosker av at det utvikles et vannholdig geléhylster omkring eggene deres?

Krypdyr

 1. I Norge finnes det bare fem krypdyrarter. Hvorfor er det er så få krypdyrarter i Norge, tror du?
 2. De store havskilpaddene bruker mye energi på å krabbe opp på stranda, grave hull og legge eggene sine i hullet. Når ungene klekkes, må de komme seg ned til vannet så fort som mulig for å unngå å bli spist av blant annet sjøfugl.
  1. Hvorfor legger ikke bare skilpaddene eggene direkte i vannet, i stedet for å ta denne omveien via land?
  2. Pek på fordeler og ulemper ved denne formeringsstrategien.

Fugler

 1. Fugler bruker mye tid og energi på å bygge reir, ruge på egg og pleie ungene sine. Hvilken gevinst får fuglene av en slik komplisert og energikrevende formeringsatferd?
 2. Noen steder i Norge, blant annet i Gjesvær i Finnmark og på Røst ytterst i Lofoten, finnes det store fuglefjell der tusenvis av sjøfugl hekker. Hva mener du er fordelene og ulempene for fuglene ved å hekke i kolonier på denne måten?
 1. Den afrikanske strutsen legger egg i store reir på savannen. Flere hunner bygger reir sammen og legger eggene sine der. Hvilken fordel har strutsen av denne atferden, tror du?
 2. Noen fugler er monogame. Det vil si at de har samme partner hele livet. Knoppsvanen (Cygnus olor) er et eksempel på dette. Hvilke fordeler og ulemper tror du en monogam formeringsatferd blant fugler innebærer?
 3. Foto av vendehals, en spettefugl som hekker i Europa

  Vendehals

  Søk på nettet, og finn ut hva som særpreger formeringen til gjøk (Cuculus canorus) og vendehals (Jynx torquilla).

 4. Hva slags kvaliteter har fugleegget som gjør at formeringen hos fugler er en tilpasning til et liv på land?
 5. Fuglene har en rekke elegante paringsritualer og driver aktiv . Men hvordan foregår selve paringen og befruktningen?
Sist faglig oppdatert 16.02.2022
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale