Hopp til innhold

Oppgave

Analyser og sammenlign norske NS-plakater

Bruk fagbegreper til å analysere propagandaplakater fra andre verdenskrig.

LK20LK06

Oppgaver

1. Beskriv hver av de tre plakatene ved hjelp av disse begrepene:

  • denotasjoner
  • bruk av symboler
  • konnotasjoner
  • budskap

2. Hvilke fellestrekk har de tre plakatene?

3. Hvilken hensikt tror du avsenderne av disse plakatene hadde?

4. Hvilken virkning tror du slike plakater ville ha hatt på norske ungdommer i dag?

Sist oppdatert 09.05.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie