Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Lover og regler

Det er mange lover og regler som regulerer drift av virksomheter innen servicenæringen. Som ansatt er det viktig å ha kjennskap til disse. Alle lovene finner vi digitalt på Lovdata.

Regelverk for butikker og serveringssteder

Serveringssteder er underlagt en rekke offentlige krav og regler. Den som etablerer en virksomhet, må sette seg inn i hvilke krav som stilles. De må følge reglene i blant annet serveringsloven, alkoholloven, matloven og røykeloven.

Læringsressurser

Regelverk for butikker og serveringssteder