Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Lover og regler

Det er mange lover og regler som regulerer drift av virksomheter innen servicenæringen. Som ansatt er det viktig å ha kjennskap til disse. Alle lovene finner vi digitalt på Lovdata.

Lover og regelverk innen kontor og administrasjon

Hvilke lover må du som kontoransatt kjenne til? I ditt arbeid må du blant annet følge reglene i forvaltningsloven, arkivloven og regnskapsloven.

Læringsressurser

Lover og regelverk innen kontor og administrasjon