Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Om faget forretningsdrift – for læreren

Faget forretningsdrift er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020, med utgangspunkt i den overordnede delen av læreplanen, fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter. Faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene.

Læringsressurser

Om faget forretningsdrift – for læreren