Hopp til innhold

Veiledning

Skisse til årsplan for faget forretningsdrift, vg1

Det er mange måter å nå et mål på. Her får du noen forslag til hvordan du kan arbeide med å nå kompetansemålene i faget forretningsdrift i LK20.

To elever i et klasserom samarbeider på en datamaskin. Foto.

Fagressursene i faget forretningsdrift på NDLA dekker alle kompetansemålene i læreplanen (LK20). Her finner du både fagartikler, filmer, utforskende oppgaver og yrkesrettede caser.

Det varierte utvalget av ressurser gjør at du kan tilpasse innholdet til ulike elevgrupper og den måten du liker å undervise på. Vi håper forslagene våre kan hjelpe deg til å finne fram i ressursene våre og inspirere deg til å prøve ut noe nytt.

Vedlagt er en skisse til årsplan i faget forretningsdrift, med lenker til foreslåtte ressurser på NDLA. Vi har også utarbeidet et forslag til en tverrfaglig årsplan for salg, service og reiseliv, hvor de tre fagene blir sett i sammenheng. Årshjulet er satt opp litt ulikt i de to utkastene. Bruk gjerne skissene til inspirasjon når du skal utarbeide din egen årsplan.

Filer

Sist faglig oppdatert 05.08.2022
Skrevet av Tone Hadler-Olsen og Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Om faget forretningsdrift – for læreren

Fagstoff