Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglig årsplan, SSR vg1

Det er mange måter å nå et mål på. Her får du et forslag til hvordan du kan arbeide med å nå kompetansemålene for SSR vg1 i LK20.

Åpne bilde i et nytt vindu

Fagressurser

Fagressursene i fagene Forretningsdrift, Kultur og samhandling og Markedsføring og innovasjon på NDLA dekker alle kompetansemålene i læreplanen (LK20). Her finner du både fagartikler, filmer, utforskende oppgaver og yrkesrettede caser.

Det varierte utvalget av ressurser gjør at du kan tilpasse innholdet til ulike elevgrupper og den måten du liker å undervise på. Vi håper forslaget vårt kan hjelpe deg til å finne fram i ressursene våre og inspirere deg til å prøve ut noe nytt.

Årsplan

Vedlagt er en skisse til en tverrfaglig årsplan for salg, service og reiseliv, hvor de tre fagene blir sett i sammenheng. Bruk gjerne skissen til inspirasjon når du skal utarbeide din egen årsplan.

Filer

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen og Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 16.08.2023

Læringsressurser

Om faget forretningsdrift – for læreren

Fagstoff