Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Lover og regler

Det er mange lover og regler som regulerer drift av virksomheter innen servicenæringen. Som ansatt er det viktig å ha kjennskap til disse. Alle lovene finner vi digitalt på Lovdata.

Personvern

Vi har alle rett til privatliv og kontroll over egne personopplysninger. Disse rettighetene er nedfelt i Grunnloven, menneskerettskonvensjonen og EUs personvernforordning (GDPR). I servicenæringen håndterer vi andres personopplysninger. Da må vi ha god styring på hva som er lov og ikke.

Læringsressurser

Personvern