Hopp til innhold

Fagstoff

Serveringsbevilling

For å få drive et serveringssted trengs det en serveringsbevilling. Det er kommunen som gir serveringsbevilling.
Kokker på kjøkkenet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etablererprøve

For å få bevilling må daglig leder i virksomheten være myndig og ha gjennomført en etablererprøve.
Se serveringsloven § 5 hos lovdata.no

Etablererprøven omfatter blant annet at man må ha kunnskap om lover og forskrifter som gjelder serveringssteder, kjennskap til rutiner for innrapportering av skatt, merverdiavgift og så videre.

«Uklanderlig vandel»

For å få serveringsbevilling må du ha utvist det som blir kalt «uklanderlig vandel», du må ha en vandelsattest. Dette gjelder daglig leder, bevillingshaveren og andre personer som har vesentlig innflytelse i virksomheten.
Hva som er uklanderlig vandel i denne sammenhengen, framgår av serveringsloven § 6 hos lovdata.no

Kommunen undersøker om du tilfredsstiller kravene, og kommunen kan også få informasjon fra skattemyndighetene, Mattilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og lignende.

En person som har begått lovbrudd som er «uforenlig med drift av serveringssted», oppfyller altså ikke kravet til uklanderlig vandel. Det kan være brudd på straffeloven, skatte- og avgiftsloven, regnskapsloven, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion med mer.

Dersom kravene til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt, kan kommunen trekke tilbake bevillingen. Kommunen kan også stenge virksomheten for kortere eller lengre tid, for eksempel for å hindre eller stanse lovbrudd.

Åpningstider

Det er kommunen som bestemmer åpningstidene, og serveringsstedet må forholde seg til de åpningstidene kommunen har bestemt. Mange kommuner har vedtatt egne forskrifter om åpningstider. Daglig leder har ansvar for at åpningstidene blir overhold.

Du kan lese mer om serveringsloven og alkoholloven her:

Serveringsloven. NHO reiseliv.no.

Serveringsloven § 18 - Suspensjon av bevilling. Lovdata.no

Serveringsloven § 19 - Tilbakekall av serveringsbevilling. Lovdata.no.

Alkoholloven. Lovdata.no.

CC BY-SARettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 18.01.2019

Læringsressurser

Regelverk for butikker og serveringssteder