Hopp til innhold

Fagstoff

Skjenkebevilling

Et av de viktigste virkemidlene for å begrense skader av alkoholbruk er å ha strenge regler for skjenking og salg.
Kelner serverer to kvinner vin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alkoholloven

Til serveringssteder som ønsker å servere alkoholholdige drikker, stilles det strenge krav. Selv om alkohol er en lovlig vare, kan bruk av alkohol føre til både sosiale og helsemessige skader på enkeltpersoner og samfunnet. Det trengs en skjenkebevilling. Kapittel 4 i alkoholloven om kommunale skjenkebevillinger forteller hva som kreves for å få skjenkebevilling.
Kapittel 4 i alkoholloven fra lovdata.no

For å få skjenkebevilling må serveringsstedet ha både en styrer og en stedfortreder som har ansvar for skjenking, de må begge være over 20 år, og de må bestå en kunnskapsprøve om alkoholloven. Bevillingshaveren, daglig leder og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha vandelsattest.

Det følger et spesielt ansvar med det å ha en skjenkebevilling.

Internkontrollplikt

Skjenkesteder skal innføre systematiske tiltak for å sikre at virksomheten oppfyller kravene i lov og forskrifter. Hver enkelt virksomhet skal ha en internkontrollbok.
Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv., alkoholloven, kapittel 8, lovdata.no.

Det kan være store forskjeller mellom virksomheter som har skjenkebevilling. Tiltak og internkontroll må være tilpasset virksomheten. Det kan være mye mer krevende å kontrollere at lover og regler blir fulgt på et diskotek på et feriested med mye ungdom, enn på en typisk lunsjrestaurant i tilknytning til et kunstmuseum.

Brytes alkoholloven, kan en miste bevillingen for kortere eller lengre tid. Hvilke regler som gjelder, står i kommunens bevillingsvedtak.

Den som er ansvarlig i virksomheten, skal sørge for at ansatte får kunnskap og kompetanse som gjør at de kan oppfylle kravene i loven.

Tenk over

Hva er grunnen til at det er så strenge regler for alkoholservering? Drøft i klassen.

CC BY-SARettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 24.01.2019

Læringsressurser

Regelverk for butikker og serveringssteder