Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Hva er språk?

Vi bruker språk til å kommunisere med andre mennesker. Ved hjelp av tale og tegn kan vi ytre oss og tolke det andre ytrer. Du bruker språket slik hver dag – antagelig uten å tenke så nøye over hva slags språkkunnskap du har.

Læringsressurser

Hva er språk?