Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Verbets tider

Er du klar for en utfordring om verbtidene på ulike språk?

Del 1: Går det an å tegne tid?

Før dere kan gå videre til del 2 av oppgava, må dere beherske disse fagbegrepene:

  • Infinitiv (Å spise)
  • Presens (Nå spiser jeg.)
  • Preteritum (Jeg spiste.)
  • Perfektum (Jeg har spist.)
  • Futurum (Jeg skal spise.)
  1. Jobb enten en og en eller to og to. En god måte å øve inn begreper på er å lage illustrasjoner. Nå skal dere velge dere et verb, så skal dere tegne verbet i alle de fem tidene over. Dette er en skikkelig utfordring, for går det i det hele tatt an å tegne tid?
  2. Gå sammen i større grupper. Vis fram tegningene for hverandre, uten å si noe. De andre skal prøve å tippe hvilket verb dere har tegna og i hvilken tid (tempus). Ingen får rett svar før de har brukt riktig fagbegrep for tid.
  3. Vis gjerne fram de tegningene gruppa syns fungerer best for resten av klassen. Pass på at dere bruker fagbegrepene hele veien mens dere forklarer.

Del 2: Verb og tid på ulike språk

Om du har et annet morsmål enn norsk, skal du ta utgangspunkt i dette. Har du norsk som morsmål, så velg språket du har valgt som fremmedspråk i skolen. Dere kan gjerne jobbe i grupper, men da er det viktig at dere har valgt samme språk.

  1. Lag en oversikt, gjerne et diagram som viser både likheter og forskjeller mellom måten språka uttrykker tid på. Se eksempel på sammenligning i presens i norsk og engelsk under. Gjør det samme med alle verbtidene.
  2. Prøv å gjenfortelle diagrammet til hverandre. Husk å bruke fagbegreper.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.08.2020

Læringsressurser

Hva er språk?