Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Setningslære

Hvordan skriver du korrekte norske setninger? Hvert språk har sine regler for hvordan ord og setningsledd kan settes sammen, og hvilken rekkefølge de må ha. Et annet ord for setningslære er syntaks.

Læringsressurser

Setningslære