Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Heilt grei nynorsk

For deg som har nynorsk som sidemål, kan det vere vanskeleg å hugse på alle forskjellane frå bokmål. Da er det lurt å starte med det enklaste først. Her har vi plukka ut det som er viktigast å lære for å skrive heilt grei nynorsk. Dette kurset vil ikkje vere tilstrekkeleg for å nå høg måloppnåing.

Læringsressurser

Heilt grei nynorsk