Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Frå bokmål til nynorsk

Kva skil bokmål frå nynorsk? Sjølv om mykje er likt, kan vi ikkje alltid bruke dei same orda eller formuleringane. For å få til god nynorsk må du øve på dei viktigaste forskjellane, slik at du ikkje treng å slå opp så mykje medan du skriv.

Læringsressurser

Frå bokmål til nynorsk