Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Språket som system og mulighet

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten!

Skriv korrekt og god norsk!

Det er få som klarer å skrive helt korrekt norsk hele tiden. De aller fleste skriver feil av og til. Hvis tekstene dine har mange feil og dårlig flyt, kan det påvirke hvordan leseren oppfatter innholdet og deg som avsender. Her kan du lære om hvordan du kan unngå de vanligste språkfeilene.

Læringsressurser

Skriv korrekt og god norsk!