Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk forskjeller mellom språk

I denne oppgaven skal dere på egen hånd undersøke hvilke likheter og forskjeller det er mellom to ulike språk. Sluttproduktet skal dere legge fram for klassen. Vær kreativ i valg av framføring!

Framgangsmåte

Gå sammen i par eller grupper på tre. Dere kan velge mellom tre ulike framgangsmåter:

 1. Hvis dere har et annet morsmål enn norsk felles, velg dette språket. Dere får best dybde i oppgaven om dere velger et språk dere kan like godt som norsk.
 2. En annen mulighet er at bare en eller to på gruppa har et annet morsmål enn norsk. Da kan dere forme oppgaven som en undervisningstime der den som ikke kan språket, har rollen som elev, mens den/de som mestrer språket, har rollen som lærer. Dette er en annerledes framføringsform, og ofte morsommere for klassen enn det klassiske foredraget.
 3. Hvis norsk er morsmålet deres, velg et språk dere har lært på skolen. Det vanligste vil nok være engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk.

Hva skal være med i oppgaven?

Legg vekt på de viktigste forskjellene mellom språkene. Derfor vil de som sammenligner norsk og vietnamesisk kanskje legge vekt på helt andre momenter enn de som sammenligner norsk og svensk.

Men her følger noen forslag til ett eller flere momenter som kan være med:

 • Hvilken språkfamilie hører de to språkene til? Er de i slekt?
 • Har språket det samme alfabetet som norsk? Hvis ikke – hva er de viktigste forskjellene mellom de to alfabetene?
 • Hva er de viktigste forskjellene i uttale og språklyder mellom norsk og det andre språket?
 • Hva er de viktigste forskjellene i setningsoppbygningen mellom norsk og det andre språket?
 • Hva er de viktigste forskjellene i bøyningssystemet mellom språkene? (Hvordan blir f.eks. verb, substantiv og adjektiv bøyd?).

Hva bør dere tenke på når dere legger fram oppgaven?

Sitter dere ofte og tenker på andre ting mens dere hører medelever holde foredrag? For mange av dere vil nok svaret være ja. Årsaken kan være at de fleste foredrag er ganske like. Det beste tipset for å lage en god framføring er å tenke:

 • Hva hadde jeg selv likt best om noen skulle holde en framføring foran meg?

Bruk god tid på å diskutere spørsmålet over felles i klassen. Kanskje kan dere tenke på nye måter å holde framføringen på enn det klassiske foredraget?

Hva med for eksempel ...

 1. I framgangsmåte to i starten av oppgavebeskrivelsen er ett forslag å legge opp oppgaven som en "undervisningstime". Hva om dere gjør det, selv om alle i gruppa mestrer språket? Bruk gjerne tavla. Skriv ned ord og setninger på det nye språket og forklar "eleven" inngående hva som er de viktigste forskjellene mellom språkene. La "eleven" komme med gode spørsmål. Kanskje resten av klassen også kan komme med spørsmål?
 2. Bruk klassen aktivt! Skriv identiske setninger på norsk og det andre språket og spør klassen om de klarer å forklare forskjellen på språkene. Da vil de garantert huske stoffet bedre enn om dere bare forteller dem det. PS! Her er det lov å være en litt annerledes lærer: Hva med å kaste sukkertøy til elevene som svarer riktig?
 3. Lag en kahoot og la klassen gjennomføre denne både før og etter framføringen. Hvor mye har de lært, og hvem har lært aller mest? Her bør vel også belønning være på sin plass?

Oppsummering

Etter at alle har holdt sine framføringer, skal dere jobbe individuelt med disse tre oppgavene. Svar skriftlig:

 • Hvilke forskjeller husker du på etter å ha hørt alle framføringene?
 • Har du lært noe nytt om det norske språket?
 • Hvilke av gruppene synes du lærte deg mest? Hva var det ved deres metoder som fungerte så godt? (Husk: Her skal du legge vekt på hvor mye du lærte, ikke hvor mye du ble underholdt).

Bruk ca. 20 minutter på å skrive ned svar på spørsmålene. Deretter skal dere diskutere svarene i klassen.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 10.09.2019

Læringsressurser

Hva er språk?