Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Toner i norsk og vietnamesisk

Her skal du sammenligne melodien i norsk og vietnamesisk.

Del 1: Toner i norsk

Flere bønder leser bønner for at vannet skal komme, så de kan vanne.

 1. Si setningene over høyt for hverandre i grupper.
 2. Hvorfor tror dere nettopp disse orda har tykk skrift?
 3. Tegn tonen i orda som har tykk skrift.
 4. Sier alle i klassen de understreka orda med samme tone?
 5. "I norsk synger vi på ulike måter." Begrunn denne påstanden. Se gjerne på episode 1 fra Dialektriket (under) fra 18:20–22:10 som kilde.

Del 2: Toner i vietnamesisk

I norsk er det i noen tilfeller bare tonelaget som skiller ord fra hverandre. Men hvordan står det til i andre språk? Her skal du først prøve deg på det østasiatiske språket vietnamesisk.

NB! Er det noen i klassen som snakker vietnamesisk? Da kan dere prøve å finne ut av oppgava under uten Google Translate.

 1. Åpne Google Translate og still inn på oversettelse fra vietnamesisk til norsk.
 2. Skriv inn ordet «ma» i vietnamesisk-boksen. Trykk på lydikonet, lytt og tegn tonen slik du gjorde i del 1.
 3. Gjør det samme med ordet «mà» (legg merke til aksenten over bokstaven, den er viktig å få med).
 4. Deretter går du videre med orda: «má», «mả», «mã» og «mạ».
 5. Diskuter i grupper:
 • Tegna dere orda likt?
 • Hva kan dere si om toner i språket vietnamesisk etter denne øvelsen?

Del 3: Hva med andre språk?

Hvilke språk kan klassen? Prøv å finne ut om de språka dere kan, har tonelag. Dere kan også lese mer om tonelag i ulike språk på SNL.no

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.08.2020

Læringsressurser

Hva er språk?