Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er derfor et viktig samfunnsansvar.

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale