Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bytt til en sirkulær forretningsmodell!

Omstilling fra lineær til sirkulær økonomi er viktig for at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål. I tillegg kan det ha positiv effekt på en bedrifts omdømme og inntjening å omstille seg til sirkulær økonomi. Men hvordan kan en bedrift gjøre det?
Figur av en sirkel som viser seks faser i en sirkulær økonomi. Råvarer er indikert som utgangspunktet for syklusen. Fasene som følger er: 1 design, 2 produksjon, 3 distribusjon og salg, 4 forbruk, bruk, gjenbruk og reparasjon, 5 innsamling og til slutt 6 resirkulering. Sirkelen er deretter sluttet med ei pil mot utgangspunktet – råvarer. Ei ekstra pil vender seg ut av sirkelen rett før fasen – resirkulering. Den er merket endelig avfall. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Jobb i par eller alene.

 • Finn en bedrift du eller dere liker. Bruk modellen for sirkulær økonomi – og fantasien – til å lage forslag til hvordan denne bedriften kan gå over til en sirkulær forretningsmodell.
 • Lag en liten bok, gjerne i PowerPoint, som viser hvordan bedriften kan gjøre dette, og hvilke fordeler det vil ha for

  • miljøet
  • menneskene
  • økonomien
 • Pynt opp sidene i boka med relevante bilder og tekst.
 • Presenter boka for hverandre, og gi hverandre tilbakemeldinger. Gjør eventuelle endringer ut fra tilbakemeldingene.
 • Send gjerne de ferdige bøkene til bedriften det gjelder.
 • Samle de ferdige bøkene i et felles bibliotek (felles mappe).
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 21.01.2021

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar