Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Fagbegreper og studietips

Som elev er det viktig at du lærer deg begrepene i faget. Her finner du en samling av begreper som er brukt i faget, og tips til begrepslæring. Du får også tips om hvordan du kan bruke kilder på en hensiktsmessig måte i ditt eget arbeid, og hvilke regler som gjelder for kildehenvisninger.

Læringsressurser

Fagbegreper og studietips

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter