Hopp til innhold

Markedsføring og ledelse 1

Situasjonsanalyse

For å kunne planlegge og ta beslutninger er det nyttig for en virksomhet å foreta en situasjonsanalyse. En situasjonsanalyse kartlegger forhold i og utenfor virksomheten ut fra hva som er dens sterke og svake sider, og ut fra hvilke muligheter og trusler som virksomheten må ta hensyn til.

Læringsressurser

Situasjonsanalyse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter