Hopp til innhold

Fagstoff

Situasjonsanalyse i praksis

Hvordan kan vi analysere en virksomhets styrker, svakheter, muligheter og trusler?

Når du skal gjennomføre situasjonsanalyser, vil du kanskje oppleve at det å sette grenser mellom interne og eksterne arbeidsbetingelser ikke alltid er like lett. Du må også ofte ta egne forutsetninger for å komme videre i analysen.

Det er for eksempel ikke lett å si noe om en virksomhets styrker om du ikke vet hvem du skal sammenligne med. Selv om styrker og svakheter oppfattes som interne arbeidsbetingelser, trenger du å vite noe om konkurrentene, som er en del av de eksterne arbeidsbetingelsene, for å kunne analysere.

I det praktiske arbeidet med situasjonsanalysen vil virksomheten forsøke å velge ut noen styrker og svakheter den vil jobbe med internt, og noen muligheter og trusler den vil forholde seg til eksternt. Først da blir antall arbeidsområder realistisk og håndterlig. En annen viktig forutsetning er selvsagt at virksomheten klarer å prioritere det som faktisk er viktigst.

Eksempel på en situasjonsanalyse

Nedenfor kan du se et eksempel på en situasjonsanalyse av Apple. Situasjonsanalysen tar for seg noen analysemomenter knyttet til styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Styrker

Svakheter

 • Apple har meget høy merkekjennskap og merkeverdi. Ifølge Forbes' liste over de mest verdifulle merkevarene er Apple det mest verdifulle merket i 2020

 • Designet er særpreget og ikonisk.

 • Økonomien er svært god.

 • Produktporteføljen er stor og inkluderer blant annet iPhone, Mac, Apple TV, iPad, Apple Watch, nettskytjenesten iCloud og strømmetjenesten Apple TV+.

 • De har mange lojale kunder.

 • De er gode på kontinuerlig produktutvikling.

 • Apple jobber strategisk for å rekruttere engasjerte mennesker som er opptatt av innovasjon og å tenke utenfor boksen.

 • De har egne, eksklusive Apple-butikker og utsalg på nett.

 • Resirkuleringsroboten Liam benyttes til gjenbruk av deler.

 • Produktene er brukervennlige.

 • Produktene er ofte vanskelige å koble opp mot teknologiske enheter fra andre merker.

 • Skjermen på iPhone og iPad kan lett knuse.

 • Designet på de ulike telefonmodellene varierer ikke så mye.

 • De har høye priser.

 • Bare en liten andel av det som er inne i en iPhone, stammer fra gjenvinningsmaterialer.

 • Mye av inntjeningen avhenger av å opprettholde iPhone-salget.

 • En selektiv distribusjonsstrategi kan begrense markedet.

 • Apple har blitt anklaget for flere lovbrudd og har vært i flere rettssaker. I 2021 ble Apple pålagt å betale 2,6 milliarder kroner for å ha brutt patentrettigheter.

Muligheter

Trusler

 • Det er stor etterspørsel etter teknologiske produkter på markedet.

 • Kunder som kjøper Apple-produkter, vil med stor sannsynlighet fortsette å kjøpe Apple-produkter – en undersøkelse viser at hele 92 prosent av iPhone-brukere vil fortsette å kjøpe iPhone når de skal bytte telefon.

 • Apple får ofte mye medieomtale ved lansering av nye produkter.

 • Det er vekstmuligheter innen grønn teknologi og bærekraftig utvikling.

 • Mange forventer at en stor virksomhet som Apple tar samfunnsansvar.

 • Det er en utvikling innen robotisering og kunstig intelligens.

 • Apple har konkurrerende virksomheter som satser på smarttelefoner med Android OS, som for eksempel Samsung og Huawei.

 • Apple har andre konkurrerende virksomheter, som for eksempel Google, Dell, Microsoft og HP.

 • Falske, piratkopierte Apple-produkter kan være en trussel.

 • Hackere kan være en trussel.

 • Kunders preferanser innen mobiltelefoni kan endres.

 • Negativ medieomtale kan være en trussel – Apple har fått negative medieoppslag ved flere anledninger.

 • Pressgrupper kritiserer Apple for blant annet arbeidsforholdene hos underleverandører i lavkostland og for gruvedrift for å utvinne mineraler som brukes i mobiltelefoner.

Tenk over

Er det noen analysemomenter du vil tilføye i eksemplet ovenfor, situasjonsanalysen av Apple? I så fall hvilke?

Hvordan vil du oppsummere analysen ovenfor, og er det noen anbefalinger du ville ha gitt til Apple? I så fall hvilke?

Situasjonsanalyse – SWOT-analyse

Det finnes flere betegnelser for situasjonsanalyse, blant annet SWOT-analyse. På 1960-tallet ble et rammeverk som ble kalt SWOT-analyse, lansert ved Harvard Business School. Bokstavene sto ganske enkelt for de fire engelske ordene "Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats".

Det hadde ikke vært like lett å uttale ordet dersom vi skulle satt sammen første bokstav i hvert av de norske ordene: SSMT. Rammeverket kalles derfor ofte for SWOT-analyse, også på norsk.

Bildet er delt i fire for å illustrere styrker, svakheter, muligheter og trusler. Bokstavene S, W, O og T er på hvert av de fire bildene ut fra de engelske ordene strenghts, weaknesses, opportunities og threats i SWOT-analysen. Øverst til venstre er et bilde som illustrerer styrke ved at en leder drar et hus som blir løftet opp av mange ansatte. På bildet er en S som står for det engelske ordet strenghts. Øverst til høyre er et bilde som illustrerer svakheter med en hånd som drar ut en tom bukselomme. På bildet er en S som står for det engelske ordet weaknesses. Nederst til venstre er det et bilde som illustrerer muligheter ved at en dresskledd mann sitter på toppen av et fjell og holder en kikkert og speider utover. På bildet er en O som står for det engelske ordet opportunities. Nederst til høyre er det et bilde som illustrerer trusler ved at en mann sitter ved en kontorpult, og rett bak ham er det en dyp sprekk. På bildet er en T som står for det engelske ordet threats. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Kilde

Løwendahl, B. R. & Wenstøp, F. E. (2006). Grunnbok i strategi. Oslo: N.W Damm & Sønn.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng, Live Marie Toft Sundbye og Inger Merethe Nisted.
Sist faglig oppdatert 09.03.2023

Læringsressurser

Situasjonsanalyse