Hopp til innhold

Fagstoff

Eksterne arbeidsbetingelser

Hva menes med eksterne arbeidsbetingelser, og hvordan kan vi finne ut av hva som er en virksomhets eksterne muligheter og trusler?
En dresskledd mann på toppen av et fjell holder en kikkert og speider utover. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksterne forhold

Med eksterne arbeidsbetingelser mener vi eksterne forhold, altså det som foregår utenfor virksomheten, som virksomheten ikke kan kontrollere. Det er eksterne forhold som virksomheten må rette seg etter. Når vi analyserer de eksterne arbeidsbetingelsene, deler vi dem inn i muligheter og trusler.

Eksterne arbeidsbetingelser kan være

  • kunder og markedet

  • konkurrenter

  • leverandører og distributører

  • offentligheten

  • samfunnet

Kunder og markedet

Hvilke holdninger har de eksisterende og potensielle kundene til virksomheten og til virksomhetens produkter? Har de positive holdninger til virksomheten og til virksomhetens produkter, er det en mulighet. Har de derimot negative eller likegyldige holdninger, er det en trussel for virksomheten. Dersom det finnes mange potensielle kunder i markedet, kan det være en mulighet. I motsatt tilfelle vil det være en trussel.

Forstørrelsesglass over en gruppe mennesker. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konkurrenter

Mange konkurrenter i markedet kan være en trussel for virksomheten. Tilsvarende kan få konkurrenter være en mulighet.

Hva konkurrenter gjør, kan også utgjøre en trussel eller en mulighet. For en virksomhet er det derfor nyttig å vite så mye som mulig om konkurrentene. Dette kan for eksempel være kunnskap om konkurrentenes prisnivå, produktkvalitet og økonomiske nøkkeltall.

Tips til steder du kan finne informasjon om konkurrentene

Du kan for eksempel finne slik informasjon

  • på hjemmesiden til konkurrentene

  • i offentlige registre, som for eksempel Brønnøysundregistrene

  • på proff.no

Aktører som satser på ny teknologi og lanserer bedre produkter enn konkurrentene, kan utkonkurrere dem. Et eksempel er hvordan Nokia gikk fra å være størst på mobiltelefoner i 2007 til å bli utkonkurrert da Apple kom med sin første iPhone. For Nokia var Apple en trussel, og de benyttet ikke muligheten i å rette seg etter konkurrenten ved å satse på ny teknologi.

Et annet eksempel på å bli utkonkurrert er Kodak, som produserte filmruller, og som ble hengende etter da konkurrentene lanserte digitale kameraer. Du kan lese mer om dette i artikkelen "Kodak-sjefenes gedigne tabbe" på Aftenposten.

Eldre mobiltelefoner fra Nokia. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Leverandører og distributører

De fleste virksomheter trenger leverandører for å produsere produktene sine og for å få produktene ut til kundene. Frafall av leverandører og distributører kan utgjøre en trussel for virksomheten.

Tine kjøper kartonger fra flere ulike leverandører. Dette gjør de for å minimere trusselen. Får en av leverandørene leveringsproblemer, kan Tine øke opp bestillingene hos en annen leverandør.

Har virksomheten distributører som får varene effektivt ut på markedet og samarbeider godt, representerer distributørene en mulighet for virksomheten. I noen tilfeller kan det være utfordrende å få innpass hos egnede distributører. På dagligvaremarkedet kan det for eksempel være vanskelig å få innpass i butikkhyllene hos matvarekjedene, og dette er da en trussel.

Marsipanbiter formet som små hvaler på et samlebånd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Offentligheten

Lover og regler hører også til de eksterne arbeidsbetingelsene. De blir regnet som eksterne fordi virksomheten kan ikke selv påvirke lovene, men må rette seg etter dem. En viktig lov i markedsføringssammenheng er .

Mediedekning av et tema som berører virksomheten din, kan også være en trussel eller mulighet. Driver du for eksempel med pelsdyroppdrett, vil et medieoppslag omkring dyrevelferd være en trussel. Driver du derimot med larveoppdrett, vil et medieoppslag om bærekraftsaspektet ved larveproduksjon være en mulighet for virksomheten din.

En annen ekstern trussel kan være pressgrupper som er opptatt av for eksempel miljøspørsmål eller dyrevern.

Personer i fakkeltog med plakater med negative slagord om pelsindustri. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samfunnet

Utviklingstrekk i samfunnet kan også være en trussel eller en mulighet. Eksempler på slike utviklingstrekk kan være forhold knyttet til politikk, , kultur, klima, teknologi og samfunnsøkonomi.

For eksempel kan en positiv utvikling i samfunnsøkonomien være en mulighet. En finanskrise derimot er en trussel.

For mange virksomheter kan robotisering og kunstig intelligens være en mulighet.

På grunn av koronapandemien kom regjeringen i mars 2020 med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Dette utgjorde en stor trussel for mange virksomheter, blant annet virksomheter innen reiselivsbransjen.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 29.03.2021

Læringsressurser

Situasjonsanalyse