Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er en situasjonsanalyse?

Hva er en situasjonsanalyse, og hvorfor er det nyttig for en virksomhet å foreta en situasjonsanalyse?
Modellen illustrerer at en situasjonsanalyse er en analyse av interne styrker og svakheter og eksterne muligheter og trusler. De interne arbeidsbetingelsene er produkt, pris, distribusjon, markedskommunikasjon, personale og ledelse og økonomi. De eksterne arbeidsbetingelsene er kunder og markedet, konkurrenter, leverandører og distributører, offentligheten og samfunnet.
Åpne bilde i et nytt vindu

En situasjonsanalyse er en analyse av nåsituasjonen til en virksomhet. For å kunne planlegge og ta beslutninger er det nyttig for en virksomhet å foreta en slik analyse. Det er viktig å kartlegge forhold i og utenfor virksomheten. En situasjonsanalyse kartlegger hva som er virksomhetens sterke og svake sider, og hvilke muligheter og trusler som den må ta hensyn til.

Betingelsene en virksomhet arbeider under, er i stadig endring. Situasjonsanalyser må derfor gjøres jevnlig for at man skal kunne planlegge og ta beslutninger ut fra så oppdatert og korrekt informasjon som mulig.

Arbeidsbetingelser

De betingelsene en virksomhet arbeider under, kalles arbeidsbetingelser. Vi kan skille mellom to typer arbeidsbetingelser:

 • interne arbeidsbetingelser

 • eksterne arbeidsbetingelser

Interne arbeidsbetingelser

Med interne arbeidsbetingelser mener vi interne forhold som virksomheten kan kontrollere. Ved å analysere de interne arbeidsbetingelsene kan vi dele dem inn i interne styrker og svakheter.

Et eksempel på en styrke kan være et kjent merkenavn, som for eksempel Levi's jeans eller Coca Cola.

Vi kan dele de interne arbeidsbetingelsene inn i

 • produkt

 • pris

 • distribusjon

 • markedskommunikasjon

 • personale og ledelse

 • økonomi

Et team tar en high five. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

Tenk på hva som kan være eksempler på noen interne styrker og svakheter.

Eksterne arbeidsbetingelser

Med eksterne arbeidsbetingelser mener vi eksterne forhold, altså det som foregår utenfor virksomheten, som virksomheten ikke kan kontrollere på samme måte som de interne arbeidsbetingelsene. Det er altså snakk om eksterne forhold som virksomheten må rette seg etter. Ved å analysere de eksterne arbeidsbetingelsene kan vi dele dem inn i eksterne muligheter og trusler.

Et eksempel på en trussel kan være en pandemi, som koronapandemien. Fra mars 2020 kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi hadde hatt i Norge i fredstid, og mange virksomheter ble hardt rammet.

Vi kan dele de eksterne arbeidsbetingelsene inn i

 • kunder og markedet

 • konkurrenter

 • leverandører og distributører

 • offentligheten

 • samfunnet

En liten mann med superheltkappe og maske står foran en kjempe som vi bare ser litt av beina på. Foto.

Tenk over

Tenk på hva som kan være eksempler på noen eksterne muligheter og trusler.

Relatert innhold

Interne arbeidsbetingelser er interne forhold, altså det som foregår og finnes i virksomheten, og som virksomheten selv kan kontrollere.

Med eksterne arbeidsbetingelser mener vi eksterne forhold, altså det som foregår utenfor virksomheten, som virksomheten ikke kan kontrollere.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 23.03.2021

Læringsressurser

Situasjonsanalyse