Hopp til innhold

Fagstoff

Muntlig eksamen

Her får du informasjon om hvordan muntlig eksamen i markedsføring og ledelse 1 foregår, og tips til hvordan du kan forberede deg.
Elev snakker med lærer. De sitter ved en pult med oppslåtte bøker og pc. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Rammer for muntlig eksamen

To virkedager før eksamen får du vite at du er trukket ut i faget.

Muntlig eksamen er todelt og består av

• Forberedelsestid: 24 timer

• Eksamenstid: inntil 30 minutter

Forberedelse

På forberedelsedagen møter du på skolen og trekker et oppgavesett som består av en situasjonsbeskrivelse/case/problemstilling som dekker flere kjerneelementer og relevante kompetansemål fra læreplanen. Relevante kompetansemål fra læreplanen og vurderingskriterier blir gitt sammen med forberedelsesdelen. Dette gir deg et utgangspunkt for forberedelsen til muntlig eksamen. Du skal for øvrig ikke få vite hvilke spørsmål som skal brukes under selve eksamen.

Videre velger du selv om du vil forberede en presentasjon til eksamensdagen. Presentasjonen kan utgjøre inntil 10 minutter av eksamenstiden. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt.

Et tips i forberedelsestiden til muntlig eksamen er å øve på å snakke deg gjennom det du vil si, som du tenker kan være relevant å snakke om på eksamensdagen. Snakk høyt til deg selv, gjerne mens du ser deg i speilet. Det kan også være fint å få andre til å stille deg faglige og relevante spørsmål på bakgrunn av forberedelsedelen. Be gjerne om noen tilbakemeldinger og tips til hvordan du formulerer deg og formidler fagstoffet.

To elever sitter inne på et bibliotek og jobber konsentrert. Den ene eleven sitter bøyd over pc-en med haka på kryssede armer. Den andre eleven leser i ei bok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gjennomføring av eksamen

Eksamenstiden er inntil 30 minutter. På eksamensdagen kan du ta med notater fra forberedelsesdagen og ulike hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en eventuell presentasjon. Fagsamtalen foregår uten hjelpemidler.

Dersom du velger å ha en presentasjon, kan denne utgjøre inntil 10 minutter. Du får deretter oppfølgingsspørsmål til presentasjonen. Resten av eksamen er en fagsamtale som kan omfatte alle kompetansemålene knyttet til aktuell situasjonsbeskrivelse/case/problemstilling.

Hvis du velger å ikke ha en presentasjon, starter fagsamtalen med en gang. Faglærer er normalt eksaminator, og eksamineringen blir ledet av eksaminator. Sensor skal være ekstern og komme fra en annen skole. Sensor skal i hovedsak ha en lyttende rolle og ta notater under eksaminasjonen, men sensor kan også stille spørsmål.

Tenk over

Hva mener du kan være fordeler og ulemper med å velge presentasjon på muntlig eksamen?

Vurdering

Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for programfaget markedsføring og ledelse 1 (Udir) og vurderingskriterier. Her er et forslag til vurderingskriterier til muntlig eksamen. Karakteren skal være en helhetsvurdering av kompetansen din slik den kommer fram på eksamen.

Dersom du velger å innlede eksamen med en presentasjon, skal ikke et eventuelt produkt som er laget i forberedelsestiden vurderes i seg selv. Kompetansen du viser muntlig gjennom din presentasjon på eksamensdagen vurderes sammen med oppfølgingsspørsmål og fagsamtalen.

Relatert innhold

Eksempel på en forberedelsedel knyttet opp mot Sleepers, som kan være nyttig å bruke som øving til en eventuell muntlig eksamen.

Eksempel på en forberedelsedel knyttet opp mot Villbrygg, som kan være nyttig å bruke som øving til en eventuell muntlig eksamen.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 04.05.2023

Læringsressurser

Studietips og eksamenstrening