Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sleepers

Her er et forslag til en forberedelsesdel dere kan bruke som øving til en eventuell muntlig eksamen i markedsføring og ledelse 1.
Et par gule Sleepers-slipperser holdes opp foran en vegg av tørkede blomster. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Case: Sleepers

Denne forberedelsesdelen kan være fin å bruke som om den skulle vært en reell muntlig eksamen – så langt det lar seg gjøre. Se retningslinjer for muntlig eksamen nedenfor.

Retningslinjer for munnleg eksamen

To virkedager før eksamen får du som elev vite at du er trukket ut i faget.

Muntlig eksamen er todelt og består av

  • Forberedelsestid: 24 timer

  • Eksamenstid: inntil 30 minutter

På forberedelsedagen møter du på skolen og trekker en forberedelsesdel. Det blir delt ut relevante kompetansemål fra læreplanen og vurderingskriterier sammen med forberedelsesdelen. Dette gir deg et utgangspunkt til å forberede deg til muntlig eksamen, men du får ikke få vite hvilke spørsmål som skal brukes under selve eksamen. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt.

Du velger selv om du vil forberede en presentasjon til eksamensdagen. Presentasjonen kan utgjøre inntil 10 minutter av eksamenstida. Dersom du velger å innlede eksamen med en presentasjon, skal ikke et eventuelt produkt som er laget i forberedelsestiden vurderes i seg selv. Kompetansen du viser muntlig gjennom en presentasjon på eksamensdagen, vurderes sammen med påfølgende oppfølgingsspørsmål og fagsamtale.

Eksamenstiden er inntil 30 minutter. På eksamensdagen kan du ta med notater fra forberedelsesdagen og ulike hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en eventuell presentasjon. Fagsamtalen foregår uten hjelpemidler og tar i hovedsak utgangspunkt i kompetansemål knyttet til en case som er gitt i forberedelsesdelen.

Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene, som er oppgitt i forberedelsesdelen, og vurderingskriterier. Karakteren skal skal være en helhetsvurdering av kompetansen slik den kommer fram på eksamen.

Kompetansemål:

  • velge og bruke kilder, markedsførings- og ledelsesteorier og modeller i arbeid med faglige spørsmål, emner og dagsaktuelle problemstillinger

  • gjennomføre situasjonsanalyser som grunnlag for beslutninger

  • utforske produkt- og merkevarestrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker produkter som konkurransemiddel

  • utforske ulike kommunikasjonsstrategier og vurdere hvordan virksomheter bruker markedskommunikasjon som konkurransemiddel

  • utforske og vurdere hvordan virksomheter kombinerer bruk av konkurransemidler

  • reflektere over sammenhengen mellom markedsføring og bærekraftig utvikling ut fra sosiale, økonomiske og miljømessige forhold

Relatert innhold

Eksempel på en forberedelsedel knyttet opp mot Villbrygg, som kan være nyttig å bruke som øving til en eventuell muntlig eksamen.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 02.05.2023

Læringsressurser

Studietips og eksamenstrening