Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er etisk handel?

Bedrifter står overfor mange utfordringer når det gjelder etisk handel og atferd. Vi skal se på noen av disse utfordringene, og på hvordan vi kan bli mer bevisste på etisk handel.
Liten gutt som arbeider på en sukkerplantasje. Han bærer to store bunter med sukkerrør som er minst like lange som ham selv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utfordringer med internasjonal handel

Norske bedrifter kjøper og selger varer og tjenester i mange land – også i land som har dårlige arbeids- og lønnsforhold og dårlig arbeidsmiljø. Det kan være snakk om dårlig lønn, barnearbeid og ekstrem bruk av overtid. Tilfeller av smøring og korrupsjon blir også stadig avslørt.

Organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. IEH har laget en veileder som viser hvordan bedrifter kan arbeide systematisk og målrettet med etisk handel.

Veilederen legger vekt på tre forhold. Bedriftene må:

 • vedta retningslinjer for etisk handel
 • forankre internt, planlegge og organisere arbeidet
 • følge opp samarbeidspartnere

Dette tar tid og koster penger. Det må avsettes ressurser til planlegging og til kontroll av leverandører og samarbeidspartnere.

Fem tekstbokser som viser hvordan bedrifter kan jobbe med etisk handel i en syklus: I boksen øverst til venstre er begrepet "forankre". Ei pil går til neste boks med begrepet "kartlegge". Ei ny pil mot høyre leder til den tredje boksen med begrepet "tilpasse". Den neste pila mot høyre går til en tekstboks med begrepet "samarbeide". Fra denne boksen leder ei vinklet pil nedover og mot venstre til den femte og siste tekstboksen med begrepene "måle", "rapportere" og "kommunisere". Den siste pila leder oppover og mot høyre igjen til den når tekstboksen med begrepet "forankring", og syklusen kan starte på nytt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vedta retningslinjer

IEHs veileder legger vekt på at etisk handel blant annet skal fremme visse saker og forhindre andre.

Etisk handel skal fremme

 • trygge arbeidsplasser
 • regulære ansettelser med arbeidskontrakter
 • regulert arbeidstid
 • en lønn som det går an å leve av
 • en bærekraftig forvaltning av miljøet

Etisk handel skal forhindre

 • barnearbeid
 • seksuelt misbruk av barn
 • tvangsarbeid
 • ekstrem bruk av overtid
 • diskriminering av folkegrupper (kvinner, minoriteter)

Retningslinjene bør være en del av virksomhetenes strategi og bør derfor vedtas av styret.

Les mer om etisk handel

Du kan lese mer om etisk handel på hjemmesiden til Etisk handel Norge.

Forankre internt

En god start på arbeidet med etisk handel er å sette konkrete og realistiske mål. I startfasen kan vi prioritere interne mål. Senere kan vi sette mål for forbedringer hos leverandører og samarbeidspartnere.

De beste resultatene oppnår vi når etisk handel blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Vi må lage handlingsplaner, plassere ansvar og sette av ressurser.

De ansatte må vite hva som er vedtatt, hva som ventes av dem, hva som er gjennomført, hva som har lykkes, og hva som har vært vanskelig å gjennomføre.

Følge opp samarbeidspartnere

Leverandører og samarbeidspartnere må ta sin del av ansvaret. Retningslinjer for etisk handel må kommuniseres, og samarbeidspartnerne må bli bedt om å engasjere seg i forbedringsarbeidet.

Samarbeidspartnere som ønsker å arbeide seriøst med etisk handel, bør vedta tilsvarende retningslinjer og sette i gang et eget forbedringsarbeid.

I veletablerte samarbeidsforhold bør det ligge godt til rette for samarbeid om etisk handel. Når vi får nye samarbeidspartnere, er det viktig at vi informerer dem om våre retningslinjer for etisk handel og hva de vil bety for samarbeidet.

Åpenhetsloven

I arbeidet for etisk handel er den nye norske åpenhetsloven viktig. Den trådte i kraft 1. juli 2022 og skal sørge for at organisasjoner og bedrifter spiller med åpne kort om hvordan de driver virksomheten sin. Den fulle tittelen på loven er "lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold".

Loven skal sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt. Den blir derfor også kalt menneskerettighetsloven for næringslivet.

Relatert innhold

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hvorfor fikk vi denne loven, og hvilke konsekvenser vil den få for norske virksomheter?

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.07.2023

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar