Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

FNs bærekraftsmål – hvor skal jeg starte?

FNs bærekraftsmål består av mange mål som skal hjelpe oss på veien mot en bærekraftig verden, nærmere bestemt 17 mål og 169 delmål. Dette kan virke overveldende! Ta stilling til påstander om bærekraftig utvikling og finn ut hvordan du kan starte arbeidet for en bærekraftig verden.
Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.

Start med noe som engasjerer deg!

Selv om mange tiltak for å løse problemer settes i gang av myndigheter og organisasjoner, kan vi som privatpersoner også påvirke for å få endring. Kanskje du har opplevd å bli frustrert over at ting skjer for sakte, og at du har lyst til å sette i gang med noe selv?

Det er en god idé å starte med noe som er viktig for deg, og som engasjerer deg. Hvis du vil fokusere på noe som bidrar til en bærekraftig utvikling, så kan FNs bærekraftsmål være et sted å starte.

Målene er laget for å gjøre det lettere å nå målet om en bærekraftig utvikling. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Det er veldig mange mål å forholde seg til. Hvor skal vi starte? Testen "Verdens viktigste mål" kan hjelpe oss med dette. Her tar du stilling til påstander om bærekraft og får oversikt over hvilke områder som engasjerer deg.

Oppgaver

 1. Se på oversikten over FNs bærekraftsmål. Hvilket mål handler om det du er mest opptatt av? Forklar.
  Les mer om FNs bærekraftsmål

 2. På hvilken måte er dette målet viktig for at utviklingen i verden skal bli bærekraftig?
 3. Gjennomfør testen "Verdens viktigste mål" hos NORAD.
 4. Hvilket bærekraftsmål var viktigst for deg, ifølge testen? Hvilke andre bærekraftsmål henger dette målet sammen med?
 5. Hvorfor fikk du dette resultatet, tror du?
 6. Sammenlign resultatet med det bærekraftsmålet du trodde du skulle få. Kommenter.
 7. Samle inn resultatene i klassen og lag en oversikt over hvilke bærekraftsmål som engasjerer dere mest.

  • Finner dere noen fellestrekk?
  • Er det noen bærekraftsmål som ingen i klassen får? Hva kan være årsakene til det?
  • Hvordan tror dere resultatene ville blitt hvis ungdommer i andre land hadde tatt testen?
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 15.10.2020

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar