Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sweatshop – dødelig mote

Serien Sweatshop handler om skandinaviske ungdommer som jobber i en tekstilfabrikk i Kambodsja, for å få et innblikk i arbeidsforholdene der. Denne episoden er fra sesong 2 der ungdommene kommer tilbake for å se om forholdene ved fabrikkene har endret seg.

Etter å ha sett filmklippet

 1. FNs bærekraftsmål nr. 12 heter "Ansvarlig forbruk og produksjon".

  1. Finn ut hva dette bærekraftsmålet går ut på.
  2. Er dette et mål som er aktuelt i Norge også? Diskuter.

  Oversikt over FNs bærekraftsmål på FNs nettsider

 2. Gi eksempler fra filmen på produksjon som ikke oppfyller bærekraftsmål nr. 12.

 3. Hva gjør de skandinaviske ungdommene for å få oppmerksomhet rundt dårlige arbeidsforhold i tekstilfabrikker?

 4. Hvordan kan du bruke din forbrukermakt for å bidra til levelønn for tekstilarbeidere i land som for eksempel Kambodsja?
 5. Diskuter påstanden: "Det er fattige tekstilarbeidere i andre land som betaler prisen for at vi i Norge kan kjøpe billige klær."
 6. Kunne du tenke deg å betale mer for et klesplagg hvis du visste at det var produsert "rettferdig"? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 7. Bærekraftig utvikling handler om miljø, sosiale forhold og økonomi. Finn forhold ved tekstilindustrien som berører bærekraftig utvikling.
 8. Grafene under viser konsumprisindeks for klær i perioden 1979 til 2022 og verdien av varer Norge importerte fra Kina i perioden 1988–2022.

  1. Beskriv hvordan prisene på klær har endret seg i denne perioden.
  2. Sammenlikn prisutviklinga på klær med handelen med Kina. Kommenter.


Graf som viser konsumprisindeksen for klær og import fra Kina til Norge. Importen fra Kina er svært liten på 1990-tallet, men øker eksponentielt fram til 2022. Konsumprisindeksen på klær er på 100 i 1980, øker til 210 på 1990-tallet, for så å synke jevnt ned mot 100 fram til 2010. Fra 2010 fram til 2022 har indeksen vært nokså stabil. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 09.06.2023

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar