Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraftsmålene viser vei

FN har valgt 17 temaer som vi må jobbe med for å oppnå en bærekraftig utvikling. Målene gjelder i 193 land og skal gjøre oss i stand til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.

Alt henger sammen

Som vi ser av bærekraftsmålene, er det er mange faktorer som har betydning for om en utvikling er bærekraftig eller ikke. Noen av målene handler om sosiale forhold, andre handler om miljø eller økonomi.

Det kan kanskje virke litt overveldende, men heldigvis henger mange av disse områdene sammen. Hvis man klarer å bekjempe klimaendringer, har dette betydning for livet både på land og i havet. Dette har igjen betydning for om vi klarer å bekjempe sult og fattigdom.

Hensikten med bærekraftsmålene

Hensikten med bærekraftsmålene er å lage et system der vi kan følge med på det som skjer, og se om det vi gjør, hjelper. Da kan vi lettere styre utviklingen, slik at vi når målet: en utvikling som er bærekraftig.

Hvis vi klarer det, vil de som kommer etter oss, få minst like gode muligheter til å leve de livene de ønsker, som det vi har. Og det er faktisk 193 land i verden enige om at vi må!

Bærekraftsmålene er delt opp i 169 delmål. Du kan lese mer om målene her:

FNs bærekraftsmål

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 10.09.2020

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar