Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Ulikheter og utenforskap

  Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

  Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

  I Norge har vi fem nasjonale minoriteter og ett urfolk, men også flyktninger, innvandrere og andre minoriteter. Vi skal se på majoriteten og minoritetene i Norge og de samiske områdene, som kalles Sápmi. Det handler om likheter og ulikheter i identitet, levesett og kulturuttrykk.

  Læringsressurser

  Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi