Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Ulikheter og utenforskap

Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

Vi har flere ulike minoriteter i Norge. I tillegg har vi et urfolk, samene.

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter