Hopp til innhold

Oppgave

Minoriteter, kultur og fordommer

Diskuter hvem som møter flest og minst fordommer, og hvordan vi kan forebygge rasisme.

To blide venninner med hijab. Foto.

Oppgave 1

Undersøk statistikk om innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn (SSB.no).

  1. Finn ut hvilke fem innvandringsgrupper som er størst i Norge.
  2. Hvilke innvandrergrupper tror du møter flest fordommer? Begrunn svaret.
  3. Hvilke innvandrergrupper tror du møter minst fordommer? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Se videoklippet før du svarer på spørsmålene.

  1. Hvilke eksempler på rasisme kommer guttene i videoen med? Har de selv opplevd rasisme?
  2. Hvordan beskriver de samholdet i laget?
  3. Hvorfor tror de ungdommer som har lik etnisk bakgrunn henger sammen med hverandre? Hvordan er dette på din skole?
  4. Har du selv opplevd rasisme eller sett noen bli utsatt for rasisme? Hvordan reagerte du på det?
  5. Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides?
  6. Hvilke typiske fordommer har du og klassekameratene dine? Lag en liste, og diskuter hvorfor dere har disse fordommene og hva som kan gjøres med dem.
Sist faglig oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Hege Røyert og Inga Berntsen Rudi
Rettighetshaver: NTB

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter