Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bakgrunn for innvandring

Hva er bakgrunnen for innvandring til Norge? Som du har sett, kan det være både i form av arbeidsinnvandring eller som flyktninger og asylsøkere. Her skal du se litt bak tallene og også undersøke mer om en innvandrer fra et valgt land.

Oppgave 1:

Studer grafen fra SSB. Den viser innvandringsgrunn fra 1992 til 2019. Husk at du også kan føre pila over grafen for å se nærmere på tallene.

  1. Ut i fra grafen, hva er grunnen til at flest har kommet til Norge de siste årene? Hvorfor er det sånn, tror du? Finn ekstrainformasjon som gjør at du kan forklare tallene.
  2. Det er tre store topper for innvandring på bakgrunn av flukt. Sjekk grafen for flukt, finn ut hvilke år det var og hva som skjedde i verden som gjorde at man fikk disse toppene av flyktninger.
  3. Grafen fra SSB går tilbake til 1992, men det har kommet innvandrere til Norge av forskjellige årsaker i lang tid. Finn ut når de første flyktningene kom til Norge, og hva som var årsaken til at de kom.

Oppgave 2:

Du skal nå lage en presentasjon av innvandrere fra et valgt land. Du skal ha med noe fakta om bakgrunnen for innvandringen og om kulturen til de som bor i Norge i dag.

Du kan velge land ut i fra din egen bakgrunn eller et land, folk og kultur du er nysgjerrig på.

Dette er noen spørsmål du bør finne svar på:

  • Hva er bakgrunnen for innvandringen fra dette landet?
  • Hvilken periode kom det flest til Norge?
  • Hvor mange innvandrere fra ditt valgte land bor i Norge i dag? Her kan du gjerne også ta med norskfødte med innvandrerforeldre.
  • Er det mange troende fra dette landet? Hvilken tro vedkjenner i så fall de fleste seg?
  • Hvilke kulturelle kjennetegn er vanlig for denne innvandrergruppen? Mat, klær, familieforhold m.m.
  • Er det stor forskjell på kulturen i landet de kommer fra og den kulturen de praktiserer her i Norge?
CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 12.06.2020

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi