Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Ulikheter og utenforskap

Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

Rasisme, diskriminering og hatytringer

Ulikheter og det å tilhøre en minoritet kan skape utfordringer som rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Hvordan kan vi forebygge dette? Og hvor går egentlig grensene for ytringsfriheten?

Læringsressurser

Rasisme, diskriminering og hatytringer