Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Ulikheter og utenforskap

  Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

  Rasisme, diskriminering og hatytringer

  Ulikheter og det å tilhøre en minoritet kan skape utfordringer som rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Hvordan kan vi forebygge dette? Og hvor går egentlig grensene for ytringsfriheten?

  Læringsressurser

  Rasisme, diskriminering og hatytringer