Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ytringsfrihetens grenser

Diskuter hvor grensene for ytringsfriheten går.

Oppgave 1

  1. Vinteren 2020 ble to personer dømt i høyesterett for å ha ytret seg spesielt sjikanøst og krenkende i sosiale medier. Drøft hvor grensene går mellom kritiske ytringer om religion og etnisitet og hatefulle ytringer. Les dommen fra høyesteretten (filternyheter.no)
  2. Er det forskjell på hvor grensen går for forskjellige grupper? Er det forskjell om du er en journalist, blogger eller kommenterer i sosiale medier? Diskuter sammen den som sitter nærmest deg.

Oppgave 2

Mange unge på sosiale medier opplever netthets. Diskuter i grupper om dere har eksempler på ytringer i sosiale medier som har gått over grensen, og hva som kan gjøres for å forebygge netthets.

Oppgave 3

Omtrent 50 prosent av verdens befolkning bor i land der ytringsfriheten er truet eller ikke overholdes.

Velg deg et land hvor det ikke er reell ytringsfrihet og finn ut hva bakgrunnen er for at folk ikke har rett til å ytre seg i dette landet. Lag en liten presentasjon basert på funnene dine.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 28.04.2020

Læringsressurser

Rasisme, diskriminering og hatytringer