Hopp til innhold

Fagstoff

Rasisme

Rasisme er holdninger og handlinger hvor vi rangerer noen mennesker dårligere enn andre på bakgrunn av utseende,kultur, najonalitet eller religion, og ikke på bakgrunn av handlingene deres.
Skilt ved en strand som viser at den er for kun hvite. Fra Sør-Afrika under apartheid. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Definisjon på rasisme

Rasisme handler egentlig om holdninger og handlinger som deler mennesker inn i "raser", og at noen raser er mindre verdt enn andre. Når vi snakker om rasisme i dag, handler det ikke bare om en inndeling eller forestilling om "menneskeraser", men mer om en type etnisk diskriminering hvor noen rangerer folk etter kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

Bakgrunn

Tidligere delte man altså menneskene inn i det man kalte "raser". Man delte folk inn etter fysiske kjennetegn som hår-, hud og øyefarge og kroppshøyde. Ofte handlet dette også om moral og intelligens. Ideen om at noen hadde mindre verdi enn andre, handlet også om at man blandet forestillingene om utseende, intelligens og kulturelle fordommer. Dette har ført til mange eksempler på undertrykking og forfølgelse, som slavehandelen og nazistenes folkemord under andre verdenskrig.

Kulturelle forskjeller heller enn raseforskjeller

Seriøse forskere bruker i dag ikke begrepet "rase" når de prøver å finne årsakene til kulturforskjeller mellom mennesker. Forskjellene kan først og fremst forstås som kulturelle forskjeller. Dette kan man se tydelig hos små barn som er adoptert fra et land med en helt annen kultur. Det adopterte barnet tar ikke med seg noe av kulturen fra der de er født. Kulturen er altså lært og ikke medfødt. Kultur kan brukes til å forklare de aller fleste forskjeller mellom grupper av mennesker bortsett fra en del utseendemessige trekk.

Når forskerne i dag bruker ordet "rase", er det for å studere rasistiske oppfatninger blant folk, hva som kan være grunnen til dem, og følgene av slike oppfatninger.

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen sier vi må bruke rasebegrepet for å kunne bekjempe rasisme. Han sier at rase finnes, ikke som biologisk begrep, men som sosialt og kulturelt konstruert begrep med hensikt å bygge murer mellom mennesker. Vi deler opp mennesker i grupper etter utseende, og ofte tillegger vi dem forskjellige sosiologiske og kulturelle egenskaper basert på utseende.

Litteratur

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 30.03.2020

Læringsressurser

Rasisme, diskriminering og hatytringer