Hopp til innhold

Fagstoff

Ytringsfrihet

Ytringsfrihet betyr at du har rett til å gi uttrykk for din mening og det du ønsker å si noe om. Ytringsfriheten er regnet som en menneskerett.
Mennesker med snakkebobler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ytringsfriheten

Vi sier at ytringsfriheten er et såkalt ufravikelig prinsipp i landet vårt. Det betyr at ytringsfriheten har en naturlig plass i et demokrati, og at den står sterkt. Du skal ikke bli straffet eller fengslet for å uttrykke din mening om noe du er opptatt av. Du skal heller ikke bli straffet for å ikke uttrykke din mening, om du ønsker det.

Ytringsfriheten er en forutsetning for et levedyktig demokrati.

Når du bruker ytringsfriheten din, kan du både uttale deg muntlig, skriftlig og for eksempel delta i demonstrasjoner for eller mot noe du er opptatt av, og du kan bruke stemmeretten din til å delta i valg. Husk at skriftlige ytringer også handler om det du skriver på sosiale medier eller i kommentarfeltet til en nettavis.

Ytringsfriheten og dens begrensninger er dekket av norsk lov, og også av FNs menneskerettighetserklæring. I Norge er det §100 i Grunnloven som handler om ytringsfriheten. Der står det blant annet:

Ytringsfrihet bør finne sted. Ingen skal kunne holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap. (Grunnloven, 1814, §100)

Du har altså en lovfestet rett til å uttrykke meningene dine. Hvis du sier noe negativt om statsministeren eller kommunen du bor i, skal du ikke bli straffet for det. Du skal kunne kritisere myndighetene og stille spørsmål ved det som skjer i samfunnet.

Ditt ansvar

Det er ditt eget ansvar at du ikke bryter norsk lov når du bruker ytringsfriheten din. Hvis ytringene for eksempel oppfordrer til lovbrudd, inneholder trusler, er rasistiske eller hatefulle, kan du dømmes for ytringene.

Litteratur

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 21.04.2020

Læringsressurser

Rasisme, diskriminering og hatytringer