Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglige opplegg om rasisme, diskriminering og hatytringer

Rasisme, diskriminering og hatytringer er temaer som er spesielt relevante i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Her finner du ulike tverrfaglige opplegg knyttet til disse temaene.

Rasisme

Et stygt blikk eller en kommentar kan være uttrykk for rasisme, men rasisme kan også vise seg i drap, forfølgelse og folkemord. Hva er rasisme, og hvordan kan vi motarbeide det?

Et minnested med fakler og lys. Det er også et bilde av Benjamin der, og vi kan lese tekstene "SOS", "bål for Benjamin" og "ett år etter - aldri mer nazisme". Foto.

Drapet på Benjamin Hermansen i 2001 viste altfor tydelig at voldelig rasisme ikke bare er noe som kan knyttes til Nazi-Tyskland, apartheid i Sør-Afrika eller raseskillepolitikken i USA. Også i dagens Norge handler rasisme om mye mer enn stygge kommentarer eller sleivete humor. Dette ble enda tydeligere da Norge opplevde rasistisk motivert terror 22. juli 2011.

Rasisme er et fenomen som skaper mye engasjement og debatt. I 2015 ble det innført endringer i den såkalte rasismeparagrafen, og i etterkant ble det en diskusjon om hvorvidt det er riktig å forby hatefulle ytringer. Det kan være vanskelig å gi en dekkende definisjon på hva rasisme er, og det er derfor ofte vanskelig å avgjøre om noe er rasistisk eller ikke. Når du skal begynne å jobbe med dette temaet, kan det derfor vært lurt å starte med en diskusjon om rasismebegrepet.

Du finner flere ressurser under emnet Rasisme.

Ytringsfrihet, sensur og grenser

Ytringsfrihet handler om å kunne utrykke meningene sine. I Norge står ytringsfriheten sterkt, og de fleste ønsker å forsvare denne rettigheten. Men finnes det grenser for ytringsfriheten? Burde ytringsfriheten begrenses? Kan vi ikke bare sensurere bort det vi ikke liker?

I den tverrfaglige læringsstien "Ytringsfrihet, sensur og grenser" skal du sette deg inn i hva som menes med ytringsfrihet, og hvilke begrensninger det er for ytringsfriheten. Et sentralt spørsmål i læringsstien er hvor grensene for ytringsfrihet går. Du skal også reflektere over og drøfte utfordringer med ytringsfriheten, og om sensur kan være en løsning.

Du finner læringsstien og andre ressurser i emnet Ytringsfrihet, sensur og grenser.

Mangfoldskompetanse

Alle er forskjellige. Mangfoldskompetanse handler om at vi er bevisste på dette og har kunnskap om hva denne ulikheten går ut på. Slik kan vi bli gode medborgere og bidra til et inkluderende samfunn.

I dette emnet finner du blant annet en læringssti som skal gi deg en innføring i mangfoldsbegrepet og øve opp mangfoldskompetansen din. Mangfoldskompetanse handler om å ha kunnskap om ulikheter og å ha evne til å sette seg inn i hvordan andre har det, eller hvorfor de er som de er.

Det er mange fagbegreper som er beslektet med mangfoldskompetanse. Når vi snakker om mangfoldkompetanse på det kulturelle området, bruker vi gjerne begrepet interkulturell kompetanse. Andre relevante begreper er uenighetsfellesskap, interseksjonalitet, kulturrelativisme og kulturmøter.

Vi samlet ressurser fra ulike fag som tar for seg disse begrepene under Mangfoldskompetanse.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 16.04.2024

Læringsressurser

Rasisme, diskriminering og hatytringer