Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Ulikheter og utenforskap

Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

Sosiale forskjeller og utenforskap

Hvordan er det å stå utenfor samfunnet? Sosiale forskjeller kan forsterke følelsen av utenforskap.

Læringsressurser

Sosiale forskjeller og utenforskap

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter