Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

  Ulikheter og utenforskap

  Gjennom forskjellige perspektiver skal vi se på ulikheter og utenforskap. Dette handler om sosiale forskjeller, men også likheter og forskjeller mellom majoritet og minoriteter i Norge og i Sápmi. Vi skal i tillegg se på hvordan ulikheter kan lede til rasisme og hatefulle ytringer.

  Sosiale forskjeller og utenforskap

  Sosiale forskjeller finnes også hos oss i Norge, og stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Sosiale forskjeller kan forsterke en følelse av utenforskap. Du skal lære mer om utenforskap og hvordan det kan være å stå utenfor fellesskapet.

  Læringsressurser

  Sosiale forskjeller og utenforskap