Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglige opplegg om sosiale forskjeller og utenforskap

Sosiale forskjeller og utenforskap er temaer som er spesielt relevante i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Her finner du ulike tverrfaglige opplegg knyttet til disse temaene.

Innenfor/utenfor

Det er viktig å være en del av et fellesskap. Likevel faller mange utenfor. Hva er årsakene til at noen blir stående utenfor, og hva kan vi gjøre for å hindre det? Hvordan kan vi skape et inkluderende fellesskap med plass for alle?

Et godt felleskap er bygget på kommunikasjon og tillit. Det betyr ikke at alle må være nære venner, men at alle viser hverandre respekt og gir hverandre rom for å være seg selv. Klassen er for eksempel et viktig fellesskap for mange ungdommer.

Det motsatte av fellesskap er utenforskap. Å falle ut av fellesskapet er noe av det verste som kan skje et menneske. Det kan ha mange ulike årsaker, som for eksempel fattigdom, diskriminering, mobbing, psykiske utfordringer, funksjonsnedsettelser, og det kan få svært alvorlige konsekvenser.

I dette emnet skal du utforske og reflektere rundt hvordan vi skaper inkluderende felleskap og hindrer utenforskap. Vi har samlet ulike artikler og oppgaver fra mange forskjellige fag.

Innenfor/utenfor

Funksjonsmangfold

Det finnes et mangfold av ulike kropper og et mangfold av ulike måter å fungere på. Men samfunnet vårt er ikke tilpasset alle i like stor grad. Hvilke utfordringer møter de av oss som har en funksjonsnedsettelse, i Norge i dag?

Det eksisterer mange forskjellige former for funksjonsnedsettelser. Funksjonsnedsettelsene kan være synlige eller usynlige, og de kan være mer eller mindre alvorlige. I Norge vil over en femtedel av befolkningen oppleve en funksjonsnedsettelse i løpet av livet.

Mange kan være usikre på hvordan de skal møte noen med en funksjonsnedsettelse. De av oss som har en funksjonsnedsettelse, opplever ofte fordommer og ulike former for sosiale og fysisk barrierer i fritida, på skolen og i arbeidslivet.

For å skape et inkluderende samfunn er det derfor viktig at alle får økt kunnskap om funksjonsnedsettelser. På den måten kan vi motvirke fordommer og diskriminering og skape et mer åpent og inkluderende samfunn.

I samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede har vi laget en læringssti om funksjonsmangfold. Denne læringsstien egner seg godt som en introduksjon til temaet funksjonsmangfold, og den kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid med temaet i mange ulike fag

Funksjonsmangfold

Radikalisering, ekstremisme og terror

Etter angrepet på World Trade Center 11. september 2001 har det vært mye fokus på muslimsk ekstremisme og høyreekstremisme. Men radikalisering, ekstremisme og terror er ikke noe nytt.

I denne casen får du lære om ulike typer ekstremisme, jobbe med en podkast om radikaliseringsprosessen og utforske en selvvalgt ekstremistisk gruppe. Her finner du også fagstoff fra samfunnskunnskap om koplingen mellom ekstremisme og terrorisme og en artikkel fra norskfaget om hvordan retorikk kan skape splid og hat.

Radikalisering, ekstremisme og terror

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 04.04.2024

Læringsressurser

Sosiale forskjeller og utenforskap