Hopp til innhold

Oppgave

Nasjonale minoriteter

I denne oppgaven skal du velge deg én av de nasjonale minoritetene og sette deg inn i historien og kulturen deres.

Romanifolkets flagg. En blå og en grønn halvdel med et rødt hjul over. Grafikk.

Romanifolkets flagg. Romanifolket er også kalt tatere.

De fem nasjonale minoritetene i Norge er jøder, kvener, rom, romanifolket/taterne og skogfinner. Alle disse minoritene har en over 100 år lang historie i Norge og har derfor sterk tilknytning til landet, til tross for en politikk som ikke alltid har behandlet gruppene på en god måte.

Jobb sammen i grupper og velg dere en av de fem nasjonale minoritetsgruppene som dere skal jobbe med. Arbeidet skal lede fram til en presentasjon. Hvordan dere ønsker å presentere, er opp til dere. Det kan være en powerpoint, en film, et blogginnlegg, en digital plakat eller en veggavis, for eksempel.

Spørsmål dere bør søke å finne svar på:

  1. Hva er den historiske bakgrunnen til den nasjonale minoriteten?
  2. Hvordan har den nasjonale minoriteten blitt behandlet av norske myndigheter opp gjennom historien?
  3. Hva er spesielt med kulturen til den nasjonale minoriteten?
  4. Hvordan er statusen til den nasjonale minoriteten i dag? Har gruppen sin egen merkedag eller et forbund som jobber for dem?
  5. Opplever den nasjonale minoriteten diskriminering?
  6. Finnes det kjente personer som har opphav i den nasjonale minoriteten?
Sist faglig oppdatert 01.05.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Majoritet og minoritet i Norge og Sápmi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter