Hopp til innhold

Fagstoff

Sosial status og helse

Sosiale helseforskjeller som utdanning, økonomi og levekår påvirker helsa, men hvordan kan helsa påvirke din sosiale status?

Ung mannlig helsefagarbeider sammen med en eldre mannlig pasient i blå skjorte. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sosial ulikhet

Sosial ulikhet i helse kalles også sosiale helseforskjeller, og det handler om at mennesker med lang utdanning og god økonomi ofte har bedre helse og lever lenger enn personer med kort utdanning. I Norge er de sosiale helseforskjellene større enn i mange andre europeiske land til tross for at vi har et høyere utdanningsnivå i befolkningen og mindre ulikhet i inntekter enn de fleste land vi kan sammenlikne oss med.

Helseforskjellene gjelder alle aldersgrupper, og ulike levevaner påvirker helsa vår gjennom hele livsløpet. De siste tiårene har forskjellene i forventet levealder økt i Norge, og utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor et prioritert område innen folkehelsearbeid.

Sosial ulikhet påvirker sosial status

Sosial status henger ofte sammen med helse, utdanning og økonomi. En person med god helse, høy utdanning og god økonomi har ofte høyere sosial status enn en person med dårlig helse, lav utdanning og dårlig økonomi.

Lav utdanning kan medføre begrensede valgmuligheter når det gjelder jobb, og ofte er det en sammenheng mellom utdanning og lønn. Dårlig økonomi kan begrense muligheten for å gjøre gode helsefremmende valg, og dette fører til sosial ulikhet i helse. Dermed kan sosial status påvirkes av faktorer som fremmer eller hemmer helse, som utdanning, økonomi og livsstil.

Helsa påvirker sosial status

Sykdom eller helsesvikt kan medføre fall i sosial status fordi du ikke lenger kan delta i samfunnet på samme måte som tidligere. Det å falle utenfor skole eller arbeidsliv, eller i det sosiale livet, påvirker selvbildet. For mange kan dette derfor ha stor innvirkning på livsmestring og både psykisk og fysisk helse. Mange opplever også at den sosiale statusen deres endres når de blir gamle, fordi de ikke lenger har de samme rollene som de hadde før.

Som fagarbeider skal du vise respekt og toleranse for alle brukere og pasienter du møter i arbeidet ditt, uavhengig av deres sosiale status. Du må også vise empati og forståelse for at helseproblemer og nedsatt funksjonsevne kan påvirke selvfølelsen og selvbildet. Det å være avhengig av hjelp fra andre og ikke klare seg selv kan være svært vanskelig å håndtere. Sammen med manglende mestringsfølelse blir det en tilleggsbelastning som kan forverre både den fysiske og den psykiske helsetilstanden.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan er sosial status knyttet til helse, utdanning og økonomi?

  2. På hvilke måter kan sykdom og helsesvikt påvirke din sosiale status?

  3. Hvordan vil du som fagarbeider vise respekt og toleranse for andres sosiale status i arbeidet ditt? Reflekter sammen med en eller flere medelever.

Kilde

Syse, A. et al. (2022, 16. september). Sosiale helseforskjeller i Norge. Folkehelserapporten. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/hin/samfunn/sosiale-helseforskjeller/

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 12.01.2023

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse