Hopp til innhold

Fagstoff

Veiledning i praksis

Veiledning er verken rådgivning, undervisning eller terapi, men en dialog der veilederen stiller spørsmål slik at den som blir veiledet, kan reflektere over handlingene sine. Når du arbeider med mennesker, er veiledning nødvendig for å utvikle kunnskap gjennom å lære av egne og andres erfaringer.

Som fagarbeider skal du både veilede andre og ta imot veiledning selv. I denne filmen kan du se hvordan kollegaveiledning foregår i en barnehage og på et sykehjem.

Utfordringer til deg

  1. Hva er forskjellen på å veilede kollegaer og å gi dem et råd?

  2. Har du opplevd situasjoner på praksisstedet ditt hvor du hadde behov for veiledning?

  3. Hvorfor er det viktig å motta veiledning når du jobber innen helse- og oppvekstsektoren?

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 11.05.2021

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse