Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HEA vg2)

Samhandling og relasjoner

I jobben som helsefagarbeider må du ha empati, og du skal vise respekt og toleranse for andre menneskers kultur, livssyn og sosiale status. Det er viktig at du reflekterer over dine egne holdninger og viser endringsvilje, og at du jobber aktivt for å forebygge og håndtere konflikter i arbeidet.

Empati, respekt og toleranse

Vi utvikler kommunikasjonsferdighetene våre gjennom samhandling med andre, og empati, respekt og toleranse er grunnleggende for å bygge gode relasjoner. For å lære av erfaringene våre må vi reflektere over hendelser og tenke over hvordan det kan lønne seg å opptre i lignende situasjoner.

Læringsressurser

Empati, respekt og toleranse