Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HEA vg2)

Samhandling og relasjoner

I jobben som helsefagarbeider må du ha empati, og du skal vise respekt og toleranse for andre menneskers kultur, livssyn og sosiale status. Det er viktig at du reflekterer over dine egne holdninger og viser endringsvilje, og at du jobber aktivt for å forebygge og håndtere konflikter i arbeidet.

Sosial kompetanse og kulturkompetanse

Sosial kompetanse er nødvendig for å mestre ulike sosiale miljøer. Kulturkompetanse trenger vi fordi vi lever i et mangfold og møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Kunnskap om andres kulturelle verdier og normer gjør oss i stand til å forstå og anerkjenne kulturen deres.

Læringsressurser

Sosial kompetanse og kulturkompetanse