Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-HEA vg2)

Samhandling og relasjoner

I jobben som helsefagarbeider må du ha empati, og du skal vise respekt og toleranse for andre menneskers kultur, livssyn og sosiale status. Det er viktig at du reflekterer over dine egne holdninger og viser endringsvilje, og at du jobber aktivt for å forebygge og håndtere konflikter i arbeidet.